Vymáhací kalkulačka Člověka v tísni

(Týká se pohledávek do 10 tis. Kč.)

(Pro výkon rozhodnutí se počítají vždy dva úkony.)